előző lap

ROMÁNIA

HARGITA MEGYE

CSÍKMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

IKTATÁS: 1316/2016.01.20

KIFÜGGESZTÉS DÁTUMA: 2016.01.20

ESKÜVÖ DÁTUMA:2016.01.29

KÖZLEMÉNY

A mai napon, 2016 január 20-án jegyeztük, SÁNDOR ERVIN  26 éves, Csíkszenttamás, Hargita megyei lakós és TAMÁS KINGA 21 éves Csíkmadaras, Hargita megyei lakós HÁZASSÁGI NYILATKOZATÁT.

A Polgári törvénykönyv 285. cikkelyének megfeleően, ha bárkinek  tudomása van olyan akadályról amely során valamely törvényes követelmény nincs teljesítve, kerjük jelezze a Polgármesteri Hivatal Anykönyvvezetői osztályán.

A házasság akadályozását írásban kell letenni a bizonyítékok felmutatásával, 10 napos határidőn belül a közlemény kifüggesztésétől számítva.


R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAȘ

STAREA CIVILĂ

Nr.1316 din 20.01.2016

Data afişării:20.01.2016

Data căsătoriei: 29.01.2016

P U B L I C A Ţ I E

  Astăzi 20 ianuarie 2016 a  fost înregistrat declaraţia de căsătorie a d-lui SÁNDOR ERVIN,  în vârstă de 26 de ani, cu domiciliul în com. Tomești,  judeţul Harghita şi a d-rei TAMÁS KINGA , în vârstă de 21 de ani, cu domiciliul în localitatea MĂDĂRAȘ, judeţul Harghita.

 In temeiul art. 285, alin.1-2 din Codul familiei ,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legaleori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris ,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

                                                               OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,

                    PÉTER KLÁRA