előző lap

ROMÁNIA

HARGITA MEGYE

CSÍKMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

IKTATÁS:1373 /2017.04.20

KIFÜGGESZTÉS DÁTUMA: 2017.04.20

ESKÜVÖ DÁTUMA:2017.04.29

 

KÖZLEMÉNY

 

A mai napon, 2017 április 20-án  jegyeztük, HORVÁTH MÁTYÁS 40 éves, Csíkmadaras, Hargita megyei lakós és BALÁZS-BÉCSI ERIKA 37 éves Csíkszereda, Hargita megyei lakós HÁZASSÁGI NYILATKOZATÁT.

A Polgári törvénykönyv 285. cikkelyének megfeleően, ha bárkinek  tudomása van olyan akadályról amely során valamely törvényes követelmény nincs teljesítve, kerjük jelezze a Polgármesteri Hivatal Anykönyvvezetői osztályán.

A házasság akadályozását írásban kell letenni a bizonyítékok felmutatásával, 10 napos határidőn belül a közlemény kifüggesztésétől számítva.


R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAŞ

STAREA CIVILĂ

Nr.1373 din 20.04.2017

Data afişării:20.04.2017

Data căsătoriei: 29.04.2017

 

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 20 aprilie 2017 a  fost înregistrat declaraţia de căsătorie a d-lui HORVÁTH MÁTYÁS  în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în COM. MĂDĂRAȘ, judeţul Harghita şi a d-rei BALÁZS-BÉCSI ERIKA, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în MUN. MIERCUREA-CIUC, judeţul Harghita.

In temeiul art. 285, alin.1-2 din Codul familiei ,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legaleori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris ,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                                               OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,

                     PÉTER KLÁRA