előző lap

Faramuci helyzetnek nevezte Kedves Imre pénzügyi szakértő azt az állapotot, ami a csíkmadarasi ravatalozóval kapcsolatban kialakult. Köztudott, az egyház területére felhúzott építmény a községháza finanszírozásával jött létre, ebből származnak a bonyodalmak. A megbeszélésen Balázs Dénes helyi plébános, valamint az egyháztanács néhány tagja is jelen volt. 

 

Rendeznék a ravatalozó jogi helyzetét. További egyeztetésekre lesz szükség

A február elsejére azonnali hatállyal összehívott testületi ülésen került szóba a ravatalozó ügye. Ez alkalomból hívta meg a községvezetőség Kedves Imre pénzügyi és könyvviteli szakembert, a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság egykori igazgatóját. Mint az illetékes elmondta, nehéz döntés előtt áll az önkormányzat, hiszen arról kell határozni, hogy kinek a tulajdonába kerül az építmény. Ez a fenntartási költségek, illetve az esetleges további fejlesztések tekintetében rendkívül fontos. 

Két különböző tulajdonos

Mint kiderült, az építmény az egyház területén van, a kiviteli terveket az egyház készíttette, illetve az építkezéssel kapcsolatos engedélyeket is az egyház nevére állították ki. Ezeket a dokumentumokat végül az egyház egy évre átadta egy egyezmény alapján a községházának, így sikerült pénzügyi forrásokat találni. Az építkezéssel kapcsolatos számlákat a polgármesteri hivatal nevére állították ki, a részéről történtek a kifizetések is.  

Bíró László polgármester kiemelte, a közpénzből felépített ingatlant első lépésként kötelező módon be kell venni a község leltárába, pontosabban annak magánvagyonába. Ezt követően azt kell tisztázni, hogy jogilag mi lehet a következő lépés ahhoz, hogy mint a fenntartási, mint a fejlesztési költségeket megfelelő módon finanszírozni lehessen. 

Balázs Dénes plébános arról érdeklődött, mi a szándéka a községvezetőségnek a ravatalozóval a magánvagyonba történő bevétele után, hiszen ez esetben az egyház nem tud beruházni az ingatlanba. Azt is megemlítette a plébános, hogy a ravatalozó berendezése az egyház tulajdonát képezi. 

A jelenlevők annyiban egyetértettek, hogy első lépésként a ravatalozó bekerül a község magánvagyonába. További egyeztetések témája lesz az, hogy ki fogja azt fenntartani a jövőben, többek között szóba jöhet bérleti szerződés megkötése is az egyházzal. 

Szólj hozzá!