előző lap

ROMÁNIA

HARGITA MEGYE

CSÍKMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

IKTATÁS:1345/2018.03.19

KIFÜGGESZTÉS DÁTUMA: 2018.03.28

ESKÜVÖ DÁTUMA:2018.03.19
 

KÖZLEMÉNY

A mai napon, 2018 március 19-én  jegyeztük, VENCSEL ISTVÁN 30 éves, Csíkmadaras, Hargita megyei lakós és BÁN TÜNDE 23 éves Szentegyháza, Hargita megyei lakós HÁZASSÁGI NYILATKOZATÁT.

A Polgári törvénykönyv 285. cikkelyének megfeleően, ha bárkinek  tudomása van olyan akadályról amely során valamely törvényes követelmény nincs teljesítve, kerjük jelezze a Polgármesteri Hivatal Anykönyvvezetői osztályán.

A házasság akadályozását írásban kell letenni a bizonyítékok felmutatásával, 10 napos határidőn belül a közlemény kifüggesztésétől számítva.

                                                              ANYAKÖNYVVEZETŐ,

                     PÉTER KLÁRA


R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAŞ

STAREA CIVILĂ

Nr.1345din 19.03.2018

Data afişării:19.03.2018

Data căsătoriei: 28.03.2018
 

P U B L I C A Ţ I E

  Astăzi 19 martie 2018 a  fost înregistrat declaraţia de căsătorie a d-lui VENCSEL ISTVÁN în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în COM. MĂDĂRAȘ, judeţul Harghita şi a d-nei BÁN TÜNDE, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în ORȘ.VLĂHIȚA, judeţul Harghita.

 In temeiul art. 285, alin.1-2 din Codul familiei ,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legaleori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris ,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

                                                               OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,

                     PÉTER KLÁRA